CCXXVII

Basi e pensili lacc.opaco ecru’, frontali pens. pietra autunno bianco; panca frassino tinto polvere